English

Tartu Ülikooli suulise ja arvutisuhtluse labor


Tartu Ülikooli suulise ja arvutisuhtluse labor kogub ja uurib eesti suulist keelt ja suhtlust ning eesti netikeelt ja netisuhtlust. Põhilised uurimismeetodid on vestlusanalüüs ja suhtluslingvistika.

Inimesed

Tiit Hennoste, Olga Gerassimenko (doktorant), Riina Kasterpalu (doktorant), Krista Mihkels (doktorant), Andriela Rääbis, Kirsi Laanesoo (doktorant), Anni Oja (doktorant), Siim Orasmaa (doktorant).

Korpused

Tartu Ülikooli suulise ja arvutisuhtluse labor koostab kahte korpust: Tartu Ülikooli suulise eesti keele korpus ja süstemaatiline netikeele korpus.

Uurimisteemad

Labori kesksed uurimisobjektid on suuline institutsionaalne suhtlus, MSN ja jututubade suhtlus. Kesksed teemad on naabruspaaride ehitus ja funktsioneerimine (eriti küsimused ja soovid), partiklite kasutus suhtluses (jah, ahah jm), parandussüsteemi ehitus ja funktsioneerimine, kategoriseerimine, süntaksi erijooned, allkeelte tüpoloogia ja korpuste tegemise põhimõtted. Labor teeb tihedat koostööd Võru Instituudiga, vt projekt EKT13 Võru ja seto keelekorpus, 2011-2014. Riiklik programm Eesti keeletehnoloogia. Vastutav täitja Sulev Iva.


Valminud üliõpilastööd

Kursused

Pidevalt õpetatavad kursused

Ühiskursused vastavalt vajadusele

Projektid


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Veebisepp   Viimati muudetud: N, 11. oktoober 2018 20:18 UTC.