English

Süstemaatiline netikeele korpus


Süstemaatiline netiallkeelte korpus on alustatud 2009. aastal. See on plaanitud avatud korpusena. Korpus peab sisaldama nii kirjaliku kui suulise netikeele oluliste allkeelte materjale, millele on lisatud vajalikud taustakirjeldused ja vahendid keelematerjali leidmiseks ja analüüsimiseks. Oluline on keskendumine individuaalse sünkroonse suhtluse keelele (jututoad, MSN suhtlus jm). Kogutakse netikommentaare, Twitteri keelt jms.


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Veebisepp   Viimati muudetud: Sun, 11. December 2011 18:25 EET.