English

Morfoloogiliselt ühestatud korpuse kasutajaliides

Päring märgijada põhjal

Kirjuta märgijada (nt sõnavorm, -osa, ka tühikud, kirjavahemärgid, eritähendusega sümbolid). NB! Täpitähed ja "susisevad" on vaja kirjutada html olemitena! Vajaduse korral otsi abi morfoloogiliste märgendite osas.

Morfoloogiliselt analüüsitud suulise kõne kohta loe siit.

Otsing annab laused, kus märgijada esineb (teeb vahet väike- ja suurtähtedel).

Ctrl abil saab valida mitu korpust korraga.
Kontekst lisaks päritavale:
Välja antavate lausete arv:
Tulemus eraldi keritavas aknas

   


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Veebisepp   Viimati muudetud: Wed, 29. August 2007 18:25 EEST.