English

Päring märgijada põhjal

Miks ma saan korpusepäringule vastuseks mitu korda sama lause?

Kirjuta märgijada (nt sõnavorm, -osa, ka tühikud, kirjavahemärgid, regulaaravaldised. NB! Täpitähed ja "susisevad" on vaja kirjutada html olemitena!

Otsing annab laused, kus märgijada esineb (teeb vahet väike- ja suurtähtedel).

Ctrl abil saab valida mitu korpust korraga.
Kontekst lisaks päritavale:
Välja antavate lausete arv:
Tulemus eraldi keritavas aknas

   


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Veebisepp   Viimati muudetud: Thu, 20. February 2014 11:52 EET.