English

Päring tasakaalustatud korpusest

Päring märgijada põhjal

Kirjuta märgijada (nt sõnavorm, -osa, ka tühikud, kirjavahemärgid, eritähendusega sümbolid. NB! Täpitähed ja "susisevad" on vaja kirjutada html olemitena!

Otsing annab laused, kus märgijada esineb (teeb vahet väike- ja suurtähtedel).

Ctrl abil saab valida mitu korpust korraga.
Kontekst lisaks päritavale:
Välja antavate lausete arv:
Tulemus eraldi keritavas aknas

   


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Veebisepp   Viimati muudetud: Sun, 24. February 2008 13:27 EET.