English

Tasakaalus korpus

Milleks meile selline korpus?

Tasakaalus korpus on mõeldud selleks, et võrrelda omavahel kirjaliku keelekasutuse kolme tähtsamat tekstiklassi: ilukirjanduse, ajakirjanduse ja teaduse keelt.

Millest korpus koosneb

Korpuse koostisosadeks on:

Kuna Tasakaalus korpus on Eesti keele koondkorpuse allosa allosa, siis on tal eraldi kasutajaliides, et vältida ühe ja sama lause sattumist vastusesse mitu korda.

NB! Tasakaalus korpuse ajalehtede allkorpust muudeti veebruaris 2010. Kellel on tingimata vaja vana versiooni kasutada, palun kirjutage kadri.muischnek@ut.ee


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Veebisepp   Viimati muudetud: Wed, 24. February 2010 18:34 EET.